Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW6

PW6 - 10-02-2021 | door Oscar Smeets, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP

Comirnaty van Pfizer/BioNTech is het eerste vaccin dat in Nederland wordt gebruikt om COVID-19 te voorkomen. Comirnaty is een concentraat voor dispersie dat zes maanden bij -90 °C tot -60 °C kan worden bewaard. Iedere vial van het vaccin bevat 0,45 ml van een witte tot gebroken-witte dispersie met een pH van 6,9 tot 7,9. De inhoud van een vial moet vóór gebruik worden verdund met 1,8 ml fysiologisch zout en bevat dan voldoende oplossing voor het toedienen van zes vaccinaties van 0,3 ml, overeenkomend met 30 microgram COVID-19-mRNA-vaccin, ingebed in lipide nanodeeltjes.

Naast de werkzame stof bevat het vaccin tien hulpstoffen, waaronder enkele bufferzouten. Eén van de andere hulpstoffen is sucrose. Wat is de functie hiervan in het vaccin?

  1. als antivriesmiddel
  2. als emulgator
  3. om de osmolaliteit te optimaliseren
  4. om de pH te optimaliseren

Toelichting

Het juiste antwoord is: als antivriesmiddel

Sucrose is een zogenaamd cryoprotectans (antivries). Het is een stof die bij het invriezen van het vaccin verhindert dat grote ijskristallen ontstaan. Doordat grote kristallen bij verdere temperatuurverlaging verhoudingsgewijs sterk krimpen, kunnen die de lipide nanodeeltjes in het ingevroren vaccin beschadigen.

Sucrose heeft geen emulgerende eigenschappen (c onjuist). Ook aan de pH draagt sucrose niet bij; suikers zijn neutrale verbindingen (d onjuist). De osmolaliteit van het vaccin wordt voor een belangrijk deel bepaald door in het vaccin aanwezige bufferzouten en het toegevoegde NaCl 0,9% (a onjuist).

Document acties

Back to top