Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW49

PW49 - 08-12-2021 | door Reda Harmane, apotheker KNMP, Geneesmiddel Informatie Centrum

Welke geneesmiddel wordt recentelijk niet meer aanbevolen bij de (preventieve) behandeling van (chronische) spanningshoofdpijn?

  1. amitriptyline
  2. ibuprofen
  3. mirtazapine
  4. naproxen

Toelichting

Het juiste antwoord is: mirtazapine

In de hernieuwde NHG-Standaard Hoofdpijn wordt mirtazapine niet meer aanbevolen bij spanningshoofdpijn. Mirtazapine lijkt geen effect te hebben op hoofdpijnintensiteit en analgeticagebruik en bij lage dosis ook niet op hoofdpijnfrequentie. Ook worden er vaker bijwerkingen genoemd bij gebruik van mirtazapine, zo melden >10% van de gebruikers een toegenomen eetlust, gewichtstoename, slaperigheid, sedatie, sufheid, hoofdpijn en een droge mond. Met name slaperigheid overdag en de invloed op de rijvaardigheid beperken de toepassing.

Bron: NHG-Standaard Hoofdpijn versie 5 september 2021

Document acties

Back to top