Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW35

PW35 - 01-09-2021 | door Zeynep Demir, apotheker, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Welke corticosteroïd is geregistreerd voor antepartumgebruik ter preventie van ademhalingsmoeilijkheden bij vroeggeboren kinderen?

  1. betamethason
  2. dexamethason
  3. hydrocortison
  4. prednisolon

Toelichting

Het juiste antwoord is: betamethason

Betamethason is geregistreerd voor antepartumgebruik (voor de bevalling) ter preventie van ademhalingsmoeilijkheden bij vroeggeboren kinderen (voor de 32ste week van de zwangerschap).

Het wordt intramusculair toegediend en 48-72 uur voor de bevalling gestart (minimaal 24 uur voor de bevalling). Deze behandeling vergroot de overlevingskans van de pasgeborene en verlaagt het risico op onder meer het respiratoir distress-syndroom en intraventriculaire bloedingen bij het kind.

Dexamethason wordt off-label toegepast bij dreigende vroeggeboorte. Zowel betamethason als dexamethason kunnen bij toepassing bij dreigende vroeggeboorte een afname van de variabiliteit van de hartactiviteit en van de foetale lichaams- en adembewegingen veroorzaken, maar dexamethason in mindere mate.

Bronnen:

• IM Dexamethason en Betamethason.

• Behandeling met glucocorticoïden in de zwangerschap: Is terughoudendheid de moeder der wijsheid? NED TIJDSCHR GENEESKD. 2020;164:D5311

Document acties

Reacties

06-09-2021 10:00
B.N.B.S.G. Cuppers-Maarschalkerweerd (406374) zegt:

Nog een korte toevoeging aan het antwoord:
Hydrocortison en predniso(lo)n kunnen niet worden gebruikt voor deze toepassing omdat ze in de placenta grotendeels geïnactiveerd worden door 11β-Hydroxysteroid-Dehydrogenase. Hierdoor komt er slecht weinig werkzaam corticosteroïd bij de baby. Betamethason en dexamethason worden veel minder geïnactiveerd door dit enzymsysteem, waardoor deze middelen wel geschikt zijn bij een dreigende vroeggeboorte. De middelen zorgen voor longrijping van de baby.
Indien systemische behandeling van de moeder met een corticosteroïd noodzakelijk is, hebben prednison en prednisolon juist de voorkeur, doordat ze slechts weinig bij de foetus komen.

Benedikte Cuppers-Maarschalkerweerd
Kenniscentrum Moeders van Morgen, Lareb

Back to top