Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW30en31

PW30en31 - 28-07-2021 | door S. de Klerk, afdeling Medicatiebewaking, Stichting Health Base, Houten

Een 76-jarige patiënt komt in de apotheek met een recept van de huisarts voor claritromycine 2 keer per dag 500 mg voor een bacteriële huidinfectie. De patiënt heeft tevens atriumfibrilleren met hartfalen en gebruikt daarvoor acenocoumarol volgens schema, enalapril 10 mg 2 keer per dag, metoprolol 200 mg MGA 1 keer per dag, furosemide 40 mg 1 keer per dag en digoxine 0,125 mg 1 keer per dag. Wat doet u?

  1. U levert de claritromycine af volgens voorschrift.
  2. U neemt contact op met de cardioloog om de dosering van digoxine te verhogen vanwege een verwachte verlaging van de digoxinespiegel door gelijktijdig gebruik van claritromycine.
  3. U neemt contact op met de huisarts om claritromycine te vervangen door flucloxacilline vanwege het risico op toxiciteit van digoxine bij gelijktijdig gebruik van claritromycine.
  4. U neemt contact op met de huisarts om de dosering van claritromycine te verhogen in verband met een verwachte verlaging van de blootstelling door gelijktijdig gebruik van enalapril.

Toelichting

Het juiste antwoord is: u neemt contact op met de huisarts om claritromycine te vervangen door flucloxacilline vanwege het risico op toxiciteit van digoxine bij gelijktijdig gebruik van claritromycine.

De digoxinespiegel kan stijgen door gelijktijdig gebruik van claritromycine (en andere macrolide-antibiotica). Het achterliggende mechanisme van deze inter­actie is niet bekend, maar mogelijk speelt P-gp remming of aantasting van Eubacterium lentum (– anaërobe bacterie die bij sommige gebruikers verantwoordelijk is voor het metabolisme van digoxine –) door macrolide-antibiotica een rol. Claritromycine is bij deze indicatie goed te vervangen door een alternatief, waardoor de interactie vermeden kan worden. Gebruik van een antibioticum dient bij deze patiënt sowieso gemeld te worden bij de trombosedienst vanwege het gebruik van acenocoumarol.

 Referenties: 1. IA 132 digoxine – macroliden. Commentaren Medicatiebewaking 2020/2021, Stichting Health Base, 35e jaargang, september 2020. 2. KNMP. Informatorium Medicamentorum in de KNMP Kennisbank; interactie 825 digoxine + macroliden [geraadpleegd op 14 september 2020].

Document acties

Back to top