Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW25

PW25 - 23-06-2021 | door Kaling Xian, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Welke middelen hebben interactie met zowel een thiazide als een lisdiureticum?

  1. RAAS-remmer
  2. alle bovenstaande middelen
  3. colestyramine
  4. lithium

Toelichting

Het juiste antwoord is: alle bovenstaande middelen

De absorptie van een thiazide of lisdiureticum wordt verminderd door gelijktijdige inname met colestyramine. De combinatie dient te worden vermeden. Als dat niet mogelijk is, moet het thiazide of lisdiureticum ten minste vier uur vóór colestyramine worden ingenomen.

Er bestaat risico op plotselinge hypotensie wanneer een RAAS-remmer wordt toegevoegd aan therapie met een thiazide of lisdiureticum. Bij toevoeging aan een thiazide of lisdiureticum moet de startdosering van de RAAS-remmer worden verlaagd. Het is ook mogelijk om thiazide tijdelijk (twee dagen) te staken. Tijdelijk staken van het lisdiureticum is echter niet gewenst bij hartfalen vanwege de kans op acute verergering van vochtretentie. De patiënt kan de RAAS-remmer het beste ‘s avonds zittend innemen om duizeligheid of flauwvallen te voorkomen.

Lithiumtoxiciteit kan optreden wanneer een thiazide of een lisdiureticum wordt toegevoegd aan de therapie met lithium doordat de uitscheiding van lithium wordt geremd. De combinatie van lithium en een thiazide wordt wel bewust voorgeschreven, zoals bij lithium polyuria of bij door lithiumgeïnduceerde diabetes insipidus. Bij toevoeging van lithium aan een thiazide of een lisdiureticum is er geen interactie.

Bron: Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s):

  • Lisdiuretica/Thiaziden + Colestyramine (6387-1)
  • RAAS-remmers + Diuretica (361-3)
  • Lithium + Diuretica (442-1)

Document acties

Back to top