Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2019 PW 33/34

PW33/34 - 15-08-2019 | door Anneke Cancrinus,GIC

Bijna 12 % van de jongeren onder de 18 jaar heeft te kampen met overgewicht. Dit brengt allerlei gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals een grotere kans op een verhoogde bloeddruk. Bij volwassenen met hypertensie worden in principe alle vier de hoofdgroepen antihypertensiva aanbevolen (nhg standaard cvrm 2019). Wat is de eerste keus als men obese kinderen die een te hoge bloeddruk hebben, wil behandelen?

  1. Een ACE-remmer
  2. Een betablokker
  3. Een calciumantagonist
  4. Een diureticum

Toelichting

Het juiste antwoord is: een ACE-remmer

Volgens de Leidraad Obesitas bij kinderen en adolescenten uit 2018 is een ace-remmer eerste keus bij deze kinderen. In het Kinderformularium worden verschillende ace-remmers genoemd, waarbij captopril en enalapril ook bij zeer jonge kinderen toegepast kunnen worden (www.kinderformularium.nl). In een recent verschenen overzichtsartikel worden ace-remmers en angiotensine-ii-antagonisten beschreven als de ideale middelen om obesitasgerelateerde hypertensie bij kinderen te behandelen (Binka en Brady, 2019). Volgens de auteurs kunnen ook calciumantagonisten toegepast worden, het gebruik van betablokkers en diuretica wordt in eerste instantie niet aangeraden. In het Kinderformularium wordt voor de toepassing bij hypertensie voor de angiotensine-ii-antagonist losartan en voor de calciumantagonist amlodipine ook voor jonge kinderen een dosering vermeld.

Bronnen:
1. Obesitas bij kinderen en adolescenten. Leidraad voor kinderartsen. Utrecht: NVK; 2018.
2. www.kinderformularium.nl.
3. Binka E, Brady TM. Real-world strategies to treat hypertension associated with pediatric obesity. Curr Hypertens Rep. 2019; 21:18. https://doi.org/10.1007/s11906-019-0922-2.

 

Document acties

Back to top