Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2019 PW 26

PW26 - 26-06-2019 | door Sin Ying Chuah, LNA

U ontvangt een papieren recept voor oxycodon retard tablet mva 80 mg in de apotheek. Mag u dit recept na afhandeling inscannen voor bewaring en vervolgens de papieren versie vernietigen?

  1. a. Ja, alle papieren recepten mogen digitaal worden bewaard.
  2. b. Ja, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
  3. c. Nee, dit is geen elektronisch recept.
  4. d. Nee, het moet zowel op papier als digitaal worden bewaard.
  5. e. Nee, het is een opiumwetrecept. Van opiumwetrecepten moet het papieren origineel worden bewaard.

Toelichting

Het juiste antwoord is: b. Ja, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Volgens de Regeling Geneesmiddelenwet moeten recepten in de apotheek worden bewaard, maar er staat niet expliciet dat het recept op papier moet worden bewaard. De bewaring dient zodanig te zijn dat de authenticiteit gedurende vijftien jaar kan worden vastgesteld.

In veel apotheken worden recepten gescand, waardoor ze veel sneller teruggevonden kunnen worden. Indien het proces van digitaliseren op de juiste manier is ingericht en een digitale scan dezelfde informatie bevat als het papieren origineel kan het papieren dossier worden vernietigd. Dat wil zeggen dat de digitale scan te allen tijde binnen acceptabele tijd beschikbaar moet zijn, in leesbare vorm.

Daarnaast moet alle informatie die op het recept is aangebracht of daaraan is gehecht digitaal worden bewaard. Apotheken mogen zelf bepalen hoe het digitaliseringsproces eruit ziet, mits het binnen een veilige elektronische omgeving plaatsvindt. Aanwijzingen voor het inrichten van een digitaal archief zijn opgenomen in de handreiking digitaliseren van patiëntendossiers.

Oxycodon is een opiumwetmiddel. Voor opiumwetrecepten geldt ook dat de ter hand gestelde recepten vijftien jaar worden bewaard en kunnen worden getoond in papieren vorm of in digitale vorm. De administratie van de opiumwet-recepten wordt op volgorde van arts, substantie en datum geordend.

Bronnen (KNMP-website):

Document acties

Back to top