Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2019 PW 25

PW25 - 20-06-2019 | door Elise Slob, apotheker-onderzoeker Amsterdam UMC

Een patiënt komt bij u aan de balie en geeft aan dat hij op dit moment geen last meer heeft van de klachten behorende bij zijn astma. U probeert de patiënt te overtuigen dat zijn langwerkende bèta-2-agonist (laba), die hij in combinatie met inhalatiecorticosteroïden dient te gebruiken, wel degelijk van belang is om zijn astma goed onder controle te houden. Welk(e) argument(en) voert u aan?

  1. a. LABA zorgt voor relaxatie van de bronchiën door antagoneren van de verschillende spasmogenen die bronchospasme veroorzaken.
  2. b. LABA voorkomt afgifte van ontstekingsmediatoren uit mestcellen.
  3. c. LABA zorgt voor een afname van beweeglijkheid van de trilharen van het trilhaardragend epitheel.
  4. d. a, b en c zijn juist.
  5. e. a en b zijn juist, c is onjuist.

Toelichting

Het juiste antwoord is: e. a en b zijn juist, c is onjuist.

Langwerkende bèta-2-agonisten grijpen selectief aan op de bèta-2-receptoren. Het werkingsmechanisme van bèta-2-sympathicomimetica bij astma berust met name op relaxatie van de bronchiën (antwoord a), doordat stimulatie van de bèta-2-receptor leidt tot vorming van cyclisch AMP (CAMP) en proteïnekinase A (PKA). Daarnaast gaan langwerkende bèta-2-agonisten bronchoconstrictie tegen door afgifte van onder meer histamine en prostaglandine D2 uit mestcellen (antwoord b) te remmen.

Antwoord c is onjuist: langwerkende bèta-2-agonisten bevorderen via stimulatie van de bèta-2-receptor de beweeglijkheid van de trilharen van het trilhaardragend epitheel en daarmee de klaring van de longen via de trilharen. In combinatie met inhalatiecorticosteroïden neemt de klaring verder toe door onderdrukking van de mucussecretie.

Document acties

Reacties

20-06-2019 16:02
L. Emmer zegt:

"Welk(e) argument(en) voert u aan?"

Ik denk dat de gemiddelde patiënt aan de balie de hier aangevoerde argumenten niet zal begrijpen...

20-06-2019 21:26
C.G Colijn zegt:

Ik zou geen enkele van de genoemde argumenten aanvoeren bij een patiënt. Tenzij je wilt dat ze kijken alsof ze het in Keulen horen donderden

21-06-2019 10:18
F.J.M van den Houdt zegt:

Mijn antwoord is:

Reactie Elise Slob:

Hartelijk dank voor de reacties. De beschreven antwoorden zijn uiteraard niet bedoeld voor de patiënt aan de balie. In deze vraag wordt gevraagd naar het werkingsmechanisme van een LABA. Daarmee kan de apotheker voor zichzelf onderbouwen waarom deze patiënt zijn/haar medicatie zou moeten continueren.

Back to top