Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2019 PW 09

PW09 - 28-02-2019 | door Marijn Westphal, LNA

Een uroloog wil voor een 75-jarige patiënt met benigne prostaat-hyperplasie dutasteride (capsules 0,5 mg) of finasteride (filmomhulde tabletten 5 mg) voorschrijven. De cliënt in kwestie heeft moeite met slikken (maar heeft geen sonde). Welk geneesmiddel adviseert u de arts om voor te schrijven?

  1. Beide middelen zijn geschikt voor deze patiënt.
  2. Geen van beide middelen, omdat de patiënt deze heel moet innemen om blootstelling te voorkomen.
  3. Geen van beide middelen, omdat een patiënt met slikproblemen deze niet kan innemen.
  4. dutasteride-capsules 0,5 mg
  5. finasteride-tabletten 5 mg

Toelichting

Het juiste antwoord is: finasteride-tabletten 5 mg

Finasteride-tabletten vallen uit elkaar in water, waarbij de filmomhulling oplost en er een suspensie ontstaat die door de patiënt kan worden ingenomen. Gezien de hulpstoffen is het tevens mogelijk de tabletten fijn te maken en vervolgens in te nemen. Antwoord 'finasteride-tabletten 5 mg' is juist, antwoord 'Geen van beide middelen, omdat een patiënt met slikproblemen deze niet kan innemen' is onjuist.

Dutasteride-capsules zijn zachte gelatinecapules, gevuld met een vloeistof die niet goed mengbaar is met water. Openen van de capsule geeft hierdoor te veel verlies. Ook kan contact met de inhoud van de capsule leiden tot irritatie van het mond- en keelslijmvlies. Antwoorden 'dutasteride-capsules 0,5 mg' en 'Beide middelen zijn geschikt voor deze patiënt' zijn onjuist.

Omdat de patiënt het geneesmiddel zelf gebruikt, hoeft blootstelling aan het middel niet voorkomen te worden. De omgeving van de patiënt (met name vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen raken) mag niet aan het middel finasteride blootgesteld worden, om contact met en inademing van toxisch geneesmiddel te vermijden. Finasteride-tabletten zijn in RiFaS ingedeeld in gevaarsklasse 4 met een CMR- en huidalert. Antwoord 'Geen van beide middelen, omdat de patiënt deze heel moet innemen om blootstelling te voorkomen' is onjuist.

Bronnen: monografieën voor dutasteride en finasteride in Oralia VTGM.

Document acties

Back to top