Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2018PW46

PW46 - 14-11-2018 | door Scott Wishaw, GIC

Carmustine (ook wel BiCNU genoemd) is een alkylerend oncolyticum dat in 1975 voor het eerst op de Nederlandse markt verscheen. Het werd toegepast bij onder andere de ziekte van Hodgkin, multipel myeloom en diverse hersentumoren. Sinds 2013 is carmustine, als poeder voor infusie, niet meer in de handel in Nederland. Het EMA heeft in augustus 2018 de herregistratie van carmustine als poeder voor infusie door Obvius Pharma goedgekeurd voor onder meer de ziekte van Hodgkin en non-hodgkinlymfoom. Welke uitspraak is juist?

  1. a. Carmustine is ook opnieuw geregistreerd bij multipel myeloom en diverse hersentumoren en –metastasen.
  2. b. Carmustine is weinig toxisch op het beenmerg, maar heeft wel een kenmerkende cumulatieve longtoxiciteit.
  3. c. Sinds 2013 was carmustine nog steeds beschikbaar in Nederland, namelijk als implantaat bij intracraniële tumoren na resectie.
  4. d. Geen enkele uitspraak is juist.

Toelichting

Het juiste antwoord is: d. Geen enkele uitspraak is juist.

De herregistratie van carmustine geldt voor de ziekte van Hodgkin, non-hodgkinlymfoom en diverse hersentumoren en –metastasen, maar níet voor multipel myeloom. In de huidige richtlijnen heeft carmustine geen plaats meer bij de behandeling van multipel myeloom. Carmustine is onder andere onderdeel van de behandeling van non-hodgkinlymfoom binnen de (R)-MBVP-kuur, bestaande uit methotrexaat, BiCNU (carmustine), Vumon (teniposide), prednisolon en eventueel rituximab.

Kenmerkende bijwerkingen van carmustine zijn cumulatieve interstitiële fibrose en beenmergdepressie. Mede vanwege het beenmergonderdrukkende effect wordt carmustine toegepast in de BEAM-kuur, bestaande uit BiCNU, etoposide, Ara-C (cytarabine) en melfalan. BEAM heeft een sterk beenmergonderdrukkend effect en wordt gebruikt als conditioneringsregiem voor autologe stamceltransplantatie bij de ziekte van Hodgkin.

Carmustine is sinds 1999 in Nederland ook geregistreerd in de vorm van een implantaat met lokale afgifte na resectie bij glioblastoom (Gliadel). Het product is echter nooit aangemeld in de G-standaard en werd niet genoemd in richtlijnen. Carmustine in de vorm van poeder voor infusies is sinds 2013 niet meer in de handel op de Nederlandse markt, maar werd door ziekenhuizen geïmporteerd uit het buitenland.

Document acties

gearchiveerd onder: Carmustine
Back to top