Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2018 PW39

PW39 - 27-09-2018 | door Marinka van Dalfsen, IVM

Welk psychofarmacon heeft een plaats bij de behandeling van apathisch gedrag bij alzheimerpatiënten?

  1. cannabinoïde
  2. geen van de hier genoemde middelen
  3. methylfenidaat
  4. rivastigmine

Toelichting

Het juiste antwoord is: geen van de hier genoemde middelen

De Verenso-richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie (2018) adviseert geen psychofarmaca voor apathisch gedrag bij alzheimer-patiënten, omdat er onvoldoende bewijs is voor effectiviteit. Patiënten met dementie en apathisch gedrag vertonen minder initiatief, verminderde bereidheid tot deelname aan activiteiten, minder interesse en emotionele afvlakking.

Op basis van het werkingsmechanisme zouden psychostimulantia als methylfenidaat en modafinil werkzaam kunnen zijn, maar ook hiervoor is onvoldoende bewijs. Daarom komen alleen niet-medicamenteuze interventies in aanmerking.

Bron: Verenso-richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie (2018).

Zie www.verenso.nl.

Document acties

Back to top