Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2018 PW18

PW18 - 02-05-2018 | door Madeleine Sirks, LNA

Voor veel producten gelden specifieke bewaarcondities, zo ook voor Instanyl-neusspray. Waarom moet Instanyl-neusspray rechtop worden bewaard?

  1. a. Om verstopping van de spraykop te voorkomen.
  2. b. Om adsorptie van fentanyl aan het verpakkingsmateriaal te voorkomen.
  3. c. Om te voorkomen dat de verpakking gaat lekken.
  4. d. Om te voorkomen dat de suspensie niet langer opschudbaar is.

Toelichting

Het juiste antwoord is: b. Om adsorptie van fentanyl aan het verpakkingsmateriaal te voorkomen.

De Instanyl-oplossing moet rechtop worden bewaard om adsorptie aan het membraan bovenin de verpakking te voorkomen. Dit membraan zorgt voor afsluiting van micro-organismen waardoor de oplossing niet geconserveerd hoeft te worden. Het membraan is gemaakt van materiaal waaraan fentanyl adsorbeert.

Fentanyl is een lipofiele stof en een zwakke base. Van stoffen met deze eigenschappen is bekend dat de kans op adsorptie aan kunststof bestaat. Als gevolg van de adsorptie loopt de concentratie fentanyl terug.

De verpakking kan overigens tot maximaal zeven dagen liggend worden bewaard, voordat dit effect relevant wordt. 

Bronnen:

  • Takeda Nederland, persoonlijk contact d.d. 14-04-2017
  • Dawson PJ, Bjorksten AR, Duncan IP, Barnes RK, Beemer GH. Stability of fentanyl, bupivacaine and adrenaline solutions for extradural infusion. Br J Anaesth 1992;68:414-7.

Document acties

gearchiveerd onder: Adsorptie, Fentanyl, Houdbaarheid, Neussprays
Back to top