Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2018 PW07

PW07 - 15-02-2018 | door Froukje Harkes-Idzinga, GIC

Uw apotheek gebruikt een AIS met medicatiebewaking uit de G-Standaard. Eén van uw patiënten is bekend met overgevoeligheidsreacties op mesalazine. Daarom heeft u in het verleden in de allergiemodule ongewenste groep ‘Mesalazinegroep’ gekoppeld. Uw patiënt komt nu in de apotheek met een recept voor sulfasalazine. Bij het aanschrijven van sulfasalazine verschijnt er geen melding vanuit het AIS. Wat is hiervan de reden?

  1. a. Er is geen kruisovergevoeligheid tussen sulfasalazine en mesalazine.
  2. b. Bewaking op kruisovergevoeligheid tussen mesalazine en sulfasalazine gaat niet meer via ongewenste groep ‘Mesalazinegroep’. Deze bewaking gaat nu via ongewenste groep ‘NSAID’s’ (inclusief salicylaten).
  3. c. Bewaking op kruisovergevoeligheid voor sulfasalazine en verwante verbindingen valt onder de bewaking op kruisovergevoeligheid voor sulfonamiden.
  4. d. Sulfasalazine kan geen overgevoeligheidsreactie geven, want dit vermindert het immuunsysteem.

Toelichting

Het juiste antwoord is: b. Bewaking op kruisovergevoeligheid tussen mesalazine en sulfasalazine gaat niet meer via ongewenste groep ‘Mesalazinegroep’. Deze bewaking gaat nu via ongewenste groep ‘NSAID’s’ (inclusief salicylaten).

Met ingang van november 2017 vallen de geneesmiddelen uit de ongewenste groep (OG) Mesalazinegroep in de G-Standaard onder de OG NSAID’s (inclusief salicylaten). Sulfasalazine wordt gevormd door mesalazine, gebonden aan sulfa-pyridine. Kruisovergevoeligheid kan dan ook voorkomen. Sulfasalazine kan ook kruisovergevoeligheid geven met andere sulfonamiden met in de chemische structuur een arylamine en een zogenaamde n1-substituent. Hierop kan worden bewaakt via OG SULFONAMIDEN (ARYLAMINE + N1-SUBSTITUENT) in de G-Standaard.

Bronnen:

  1. https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/-nieuws-2017/ongewenste-groep-mesalazine- vervalt-in-g-standaard-opnieuw-koppelen-patienten-nodig.
  2. G-Update november 2017, beschikbaar op www.knmp.nl
  3. Informatorium Medicamentorum, KNMP Kennisbank, december 2017.

Document acties

Back to top