Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2018 PW 50

PW50 - 13-12-2018 | door R.A. Weersink, Health Base en RUG

Wat is de belangrijkste reden dat lactulose veel wordt gebruikt door patiënten met levercirrose?

  1. a. Deze patiënten hebben door hun leverproblematiek vaak last van obstipatie.
  2. b. Lactulose wordt gebruikt voor de behandeling en preventie van hepatische encefalopathie (geestelijke verwardheid door leverproblematiek).
  3. c. Veel patiënten met cirrose gebruiken opioïden en zijn erg gevoelig voor geneesmiddelgeïnduceerde obstipatie.
  4. d. Door portale hypertensie komen hemorroïden vaak voor bij deze patiënten en daarom wordt de ontlasting met lactulose preventief zacht gehouden.

Toelichting

Het juiste antwoord is: b. Lactulose wordt gebruikt voor de behandeling en preventie van hepatische encefalopathie (geestelijke verwardheid door leverproblematiek).

Een van de complicaties van levercirrose is het ontstaan van hepatische encefalopathie. Door het functieverlies kan de lever giftige stoffen uit het maagdarmkanaal niet meer goed filteren uit het bloed. Hierdoor kunnen ze de systemische circulatie bereiken en schadelijk zijn voor de hersenen. Ammoniak is zo’n giftige stof en wordt als een belangrijke veroorzaker van hepatische encefalopathie gezien.

Lactulose verlaagt de hoeveelheid ammoniak in het bloed. Lactulose wordt in de darmen omgezet tot zuren waardoor de pH in de darmen omlaag gaat. Een lagere pH remt de groei van de ammoniakproducerende bacteriën en bevordert de omzetting van ammoniak (NH3) in ammonium (NH4+), dat de darmwand lastig passeert.

Ook zal bij een lagere pH meer ammoniak vanuit het bloed naar de darmen diffunderen. Tenslotte zorgt de versnelde passagetijd voor een versterking van het effect.

Bron: productinformatie Duphalac lactulose stroop 667 mg/ml [geraadpleegd 02-07-2017].

Document acties

Back to top