Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2017 PW 20

PW20 - 17-05-2017 | door Oscar Smeets, LNA

In een openbare apotheek heeft een patiënt een recept voor een product dat bereid moet worden. De openbare apotheek bereidt dit product zelf voor de patiënt. Aan welke eisen moet de apotheek voldoen?

  1. a. GMP
  2. b. GMP-Z
  3. c. KNMP-richtlijn Bereiden
  4. d. Alle antwoorden zijn juist

Toelichting

Het juiste antwoord is: c. KNMP-richtlijn Bereiden

Apothekers mogen op kleine schaal bereiden voor eigen patiënten. Deze uitzondering is opgenomen in de Geneesmiddelenwet. De openbare apotheek moet voldoen aan de KNMP-richtlijn Bereiden als deze bereidt voor eigen patiënten; de ziekenhuisapotheek moet voldoen aan de GMP-Z.

Openbare apotheken hoeven niet te voldoen aan de GMP. De KNMP-richtlijn Bereiden heeft de relevante principes uit de GMP vertaald naar de specifieke en kleinschalige bereidingsprocessen in de openbare apotheek. Aan de GMP moeten voldoen fabrikanten die geregistreerde geneesmiddelen produceren en apotheken die doorleveren aan andere apotheken.

Voor deze laatste groep apotheken is produceren onder GMP een voorwaarde van de IGZ-circulaire Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers.

Document acties

gearchiveerd onder: Kwaliteit, Bereiding, apotheek, Richtlijnen
Back to top