Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 40

PW40 - 05-10-2016 | door J.M.Z. van Tongeren

Een vrouw van 23 jaar krijgt een zevendaagse kuur ciprofloxacine voorgeschreven voor een gecompliceerde urineweginfectie en voor drie maanden ferrosulfaat met gereguleerde afgifte voor een ernstige ijzergebreksanemie. De patiënt geeft aan dat een ijzerpreparaat is gekozen dat maar eenmaal per dag toegediend moet worden omdat ze moeite heeft met tabletten slikken. Welke afhandeling bij de interactie tussen ciprofloxacine en ijzer heeft de voorkeur?

  1. a. U vervangt ciprofloxacine door een tiendaagse kuur amoxicilline + clavulaanzuur.
  2. b. U geeft de patiënt een doseerschema mee opdat er voldoende tijd zit tussen de innamemomenten van ciprofloxacine en ferrosulfaat.
  3. c. U adviseert de patiënt om de ferrosulfaat pas te starten na afloop van de ciprofloxacinekuur.
  4. d. U vervangt de ferrosulfaat door ferrofumaraat-drank en geeft haar een doseerschema mee opdat er voldoende tijd zit tussen de innamemomenten van ciprofloxacine en ferrofumaraat.

Toelichting

Het juiste antwoord is: d. U vervangt de ferrosulfaat door ferrofumaraat-drank en geeft haar een doseerschema mee opdat er voldoende tijd zit tussen de innamemomenten van ciprofloxacine en ferrofumaraat.

Ciprofloxacine is het eerstekeuzeantibioticum; het resistentiepercentage is lager dan voor amoxicilline + clavulaanzuur [1,2]. Uitstellen van de ijzersuppletie is niet wenselijk, gezien de ernst van de anemie. Het scheiden van de innamemomenten van ferrosulfaat en ciprofloxacine is onvoldoende om de complexeringsinteractie te voorkomen [3]. Ferrofumaraat-tabletten zijn de eerste keuze voor de behandeling van ijzergebreksanemie [4]. Omzetting naar een drank is in het geval van slikproblemen een patiëntvriendelijk alternatief.

Bronnen:

  1. Gecompliceerde urineweginfecties, Stichting Werkgroep Antibioticabeleid, 2013.
  2. NHG-Standaard Urineweginfecties, Nederlands Huisartsen Genootschap, 2013.
  3. IA 23 chinolonen – complexerende verbindingen. Commentaren Medicatiebewaking 2016/2017, Stichting Health Base, september 2016.
  4. NHG-Standaard Anemie, Nederlands Huisartsen Genootschap, 2014.

Document acties

gearchiveerd onder: Interacties, IJzer, Ciprofloxacine
Back to top