Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 1/2

PW 1/2 - 15-01-2016 | door PW

U krijgt voor een kindje van zes maanden oud een recept voor amiodaron tweemaal daags 45 mg. Het moet toegediend worden via de sonde. Wat levert u af?

  1. a. Amiodarondrank bereid uit tabletten verwerkt in een kant-en-klare suspensiebasis.
  2. b. Amiodaron injectievloeistof.
  3. c. Amiodaroncapsules bereid vanuit tabletten.

Toelichting

Het juiste antwoord is: c. Amiodaroncapsules bereid vanuit tabletten.

Aangezien de grondstof amiodaron niet beschikbaar is, dienen capsules bereid te worden vanuit tabletten. Gezien de hulpstoffen is dit mogelijk. Als vulstof in de capsule wordt gekozen voor lactose. De capsule kan dan worden opengemaakt en de inhoud kan worden toegediend via de sonde nadat het is gemengd met water.

De suspensiebasis is alleen bruikbaar wanneer voldoende zekerheid is verkregen dat dit mogelijk is, aangezien op voorhand geen voorspelling is te doen over het fysisch-chemisch gedrag van de suspensie. De oplosbaarheid van amiodaron is niet slecht genoeg, waardoor omkristallisatie kan optreden.

Gezien de hulpstoffen is er geen bezwaar tegen het oraal innemen van de injectievloeistof. De vloeistof bevat echter benzylalcohol, waardoor deze ongeschikt is voor kinderen beneden 1 jaar.

Bronnen:
• LNA-mededeling Bereiden voor kinderen
• LNA-mededeling Aanpassen van handelspreparaten
• Oralia VTGM monografie Amiodaron injectievloeistof 50 mg/ml
• Oralia VTGM monografie Amiodaron tablet 200 mg

Document acties

Back to top