Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2015 PW 47

PW Magazine 47, jaar 2015 - 19-11-2015
Een 58-jarige meneer is gevallen met zijn fiets en heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken. Hij is verder gezond en gebruikt geen medicatie. Hij wil paracetamol gebruiken voor de acute pijn. Wat adviseert u hem? a. maximaal 3 gram paracetamol per dag gedurende twee weken b. maximaal 3 gram paracetamol per dag gedurende een maand c. maximaal 4 gram paracetamol per dag gedurende twee weken d. maximaal 4 gram paracetamol per dag gedurende een maand

Goede antwoord: d

Volgens de NHG-Standaard Pijn mag iemand met acute pijn maximaal 4 gram paracetamol per dag gebruiken gedurende een maand. Voorheen gold voor de hoge dosering een gebruikstermijn van twee weken. Iemand die paracetamol langer dan een maand nodig heeft, mag niet meer dan 2,5 gram nemen.

Voor patiënten met risico op leverschade geldt een lagere dosering bij langdurig gebruik: wie een risicofactor heeft, mag maximaal 2 gram paracetamol per dag en maximaal 1,5 gram bij twee of meer risicofactoren (bestaande leverziekte; hoge leeftijd; genetisch bepaalde lage metabolisatiesnelheid; gebruik van carbamazepine, fenytoïne, isoniazide of rifampicine; lichaamsgewicht < 50 kg; vasten, slechte voedingstoestand; langdurig meer dan twee alcoholconsumpties per dag; roken; gecombineerd gebruik van verschillende pijnstillers).

Document acties

Back to top