Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2015 PW 44

PW Magazine 44, jaar 2015 - 29-10-2015
Een mevrouw (38 jaar, normale nierfunctie) komt bij u aan de balie met een receptje van de tandarts: ibuprofen 3 x 400 mg gedurende zeven dagen. Mevrouw heeft forse pijn en het NSAID daadwerkelijk nodig. In de historie staat dat zij ook wekelijks methotrexaat 15 mg in combinatie met wekelijks foliumzuur gebruikt. Ze vertelt dat ze over twee maanden weer een afspraak heeft bij de reumatoloog. Wat is uw advies? a. methotrexaat gedurende het gebruik van de ibuprofen stoppen. b. op de dag van de methotrexaat geen ibuprofen gebruiken. c. geen aanvullend advies. d. ik adviseer de patiënt om de leverfunctie extra te controleren.

Goede antwoord: c

Bij doseringen vanaf 15 mg methotrexaat per week neemt de uitscheiding van methotrexaat af bij gelijktijdig gebruik van NSAID’s. Echter, niet in die mate dat dit bij een kortdurend NSAID-gebruik tot problemen leidt. Bij langdurig gebruik van NSAID’s is het belangrijk te verifiëren of de patiënt regelmatig (elke 3-6 maanden) op controle gaat bij de reumatoloog en daar zijn/haar leverfunctie laat bepalen. Extra bepalingen van leverenzymen zijn bij laaggedoseerd methotrexaat in combinatie met NSAID’s zelden nodig.

Document acties

Back to top