Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2015 PW 4

PW Magazine 4, jaar 2015 - 21-01-2015
Bij een periodieke controle komt u erachter dat een patiënt, 45 jaar met diabetes en een LDL > 2,5 mmol/l, geen antilipaemicum in gebruik heeft. Het 10-jaarsrisico op een hartvaatziekte of overlijden ligt tussen 10% en 20%. Komt de patiënt in aanmerking voor een antilipaemicum? a. Ja, alle patiënten met diabetes komen in aanmerking voor een antilipaemicum. b. Ja, alle patiënten met diabetes komen in aanmerking voor een antilipaemicum wanneer LDL > 2,5 mmol/l is. c. Nee, het 10-jaarsrisico is < 20%. Ondanks de hoogte van LDL-waarde is een antilipaemicum niet nodig. d. Aanvullende gegevens zijn nodig om te bepalen of een antilipaemicum is geïndiceerd.

Goede antwoord: d.

Volgens de NHG-Standaard CVRM wordt medicamenteuze behandeling bij een 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ van 10% tot 20% (matig risico) alleen geadviseerd bij aanwezigheid van risicoverhogende factoren in combinatie met een SBD > 140 mmHg of een LDL > 2,5 mmol/l.

Risicoverhogende factoren zijn: eerstegraadsfamilielid met premature HVZ, beperkte lichamelijke activiteit, eGFR, slechte metabole controle, microalbuminurie. Hierin wordt tevens onderscheid gemaakt in mild of sterk risicoverhogend. Bijvoorbeeld een eGFR van 30-60 ml/min/1,73 m2 (< 65 jaar) of 30-45 ml/min/1,73 m2 ( ≥ 65 jaar) is mild risicoverhogend. Een eGFR < 30 ml/min/1,73 m2 is sterk risicoverhogend bij alle leeftijden.

Bij afwezigheid van risicofactoren is er geen indicatie voor medicamenteuze behandeling.

 

Bron: Cardiovasculair risicomanagement (Tweede herziening) Huisarts Wet 2012;55(1):14-28

Document acties

Back to top