Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2015 PW 19

PW Magazine 19, jaar 2015 - 07-05-2015
Bij de populatie van uw apotheek onderzoekt u of de interventie FenomNee effect heeft bij het verschijnsel Fenom. U selecteert de personen met Fenom en verdeelt ze at random over een interventiegroep (wel FenomNee) en een controlegroep (geen FenomNee). Na dertig dagen stelt u vast wie er nog Fenom vertonen en u vindt het volgende resultaat: • wel FenomNee (n = 548): 137 nog steeds Fenom, 411 geen Fenom meer; • geen FenomNee (n = 545): 218 nog steeds Fenom, 327 geen Fenom meer. Wat is de odds ratio voor effect van de ingreep FenomNee? a. 0,75; b. 1,25; c. 2,00; d. 3,00.

Goede antwoord: c.

De absolute kans dat Fenom verdwijnt bij personen mét FenomNee is 411 : 548 = 0,75 (antwoord a). In de controlegroep is die absolute kans 327 : 545 = 0,6. Dat geeft een relatieve kans (relatief risico, RR) van 0,75 : 0,6 = 1,25 (antwoord b).

De odds is de verhouding van de kans op het optreden van een effect en de kans op het niet-optreden daarvan. Bij wél FenomNee is die kansverhouding 411 : 137 = 3 (antwoord d). Bij géén FenomNee is die kansverhouding 327 : 218 = 1,5. De odds ratio (OR) is de verhouding van deze twee odds en die bedraagt 3 : 1,5 = 2.

Document acties

Back to top