Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2015 PW 13

PW Magazine 13, jaar 2015 - 26-03-2015
Welk effect kan te veel en te hard stampen met de maatcilinder (bij het aanvullen met vulstof tot het benodigde volume) hebben op het gehalte werkzame stof in capsules? a. De afwijking van het theoretische gehalte kan te groot zijn. b. De gehaltespreiding kan te groot zijn. c. De gehaltespreiding en de afwijking van het theoretische gewicht kunnen beide te groot zijn. d. Het heeft zowel op de gehaltespreiding als op de afwijking van het theoretische gewicht geen invloed.

Goede antwoord: a.

Door te veel en te hard stampen ontsnapt er veel lucht uit het poedermengsel. Hierdoor gaan deeltjes gemakkelijker aan elkaar plakken en dikt het poeder als het ware meer in. Elektrostatische krachten blijven wel aanwezig, maar de kracht van het stampen is groter.

Het zal moeilijk zijn al het poeder dat in de maatcilinder zit ook daadwerkelijk in de capules te krijgen. Het risico op verlies van poeder, en daarmee farmacon, is daarmee groot. Dat kan resulteren in een te grote afwijking van het theoretische gehalte. De gewichtsspreiding kan nog steeds voldoende zijn; waarschijnlijk zijn alle capsules volledig gevuld.

Document acties

Back to top