Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 49

PW Magazine 49, jaar 2014 - 04-12-2014
Een patiënt krijgt hydrochloorthiazide 25 mg en ze vraagt zich af of zij dit middel veilig kan gaan gebruiken. In het verleden heeft zij een reactie gehad tijdens een kuurtje cotrimoxazol, en op haar medicijnpaspoort staat dat ze overgevoelig is voor sulfonamiden. De bijsluiter van hydrochloorthiazide vermeldt dat HCT gecontraïndiceerd is bij “bekende overgevoeligheid voor hydrochloorthiazide of andere sulfonamidederivaten”. Wat is uw advies? a. Afleveren zonder verdere voorzorgsmaatregelen. b. Afleveren, tenzij de patiënt eerder een ernstige overgevoeligheidsreactie heeft gehad. c. Alleen afleveren wanneer dit middel de eerste keer onder medisch toezicht wordt toegediend. d. Niet afleveren: HCT is gecontraïndiceerd bij sulfonamide-overgevoeligheid.

Goede antwoord: a.

In de literatuur wordt wel gesproken over kruisallergie tussen sulfonamiden en niet-antibacteriële sulfonamiden, zoals sulfonylureumderivaten, thiazide- en lisdiuretica, triptanen en selectieve COX-2-remmers, maar deze kruisovergevoeligheid is onvoldoende aangetoond [1].

In een uitgebreide studie is de literatuur (met name case-reports) over sulfonamide-kruisovergevoeligheid bij geneesmiddelen met een sulfonamide-achtige structuur, kritisch geëvalueerd [2]. Hieruit blijkt dat voor de meeste middelen, waaronder HCT, onvoldoende bewijs bestaat voor kruisovergevoeligheid met andere sulfonamiden.

In een klinische studie is gekeken naar het gebruik van sulfonamide bevattende geneesmiddelen bij patiënten met een sulfonamiden-allergie. Aan deze patiënten werd zonder problemen een niet-anti-bacterieel sulfonamide voorgeschreven [3].


Literatuur

1. ov sulfonamiden, arylamides, Commentaren Medicatiebewaking 2014/2015, Stichting Health Base, 29e jaargang, mei 2014.

2. Johnson kk et al. Sulfonamide crossreactivity: fact or fiction? Ann Pharmacother 2005; 39: 290-301.

3. Hemstreet ba, Page rl. Sulfonamide allergies and outcomes related to use of potentially cross-reactive drugs in hospitalized patients. Pharmacotherapy 2006; 26: 551-557.

Document acties

Back to top