Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 46

PW Magazine 46, jaar 2014 - 02-11-2014
Een patiënt gebruikt zowel een kortwerkende als een langwerkende insuline. De patiënt heeft begrepen dat deze niet in hetzelfde lichaamsdeel mogen worden gespoten. De patiënt gebruikt het kortwerkende preparaat driemaal daags bij de maaltijd en het langwerkende preparaat ’s avonds voor het slapen. Welk advies geeft u aan de patiënt? a. Spuit het kortwerkende preparaat en het langwerkende middel afwisselend in bovenarm, bovenbeen en buik. b. Spuit het kortwerkende middel in de buik en het langwerkende middel in het bovenbeen. c. Spuit beide middelen in de buik, maar op verschillende plekken. d. Alle bovengenoemde opties zijn mogelijk.

Goede antwoord: b.

In het algemeen moet de plek van insuline-injectie afwisselen. Wanneer telkens op exact dezelfde plek wordt gespoten is er een grotere kans op spuitinfiltraten (lipodystrofie). De opname van insuline verschilt echter vanuit arm, bil, bovenbeen of buik. Injectie in de bovenarm wordt afgeraden omdat de kans op intramusculaire in plaats van subcutane toediening daarbij groter is.

Opname vanuit de buik gaat sneller dan vanuit de bil en het bovenbeen. Het is dus niet verstandig een zelfde type insuline de ene keer in de buik en de andere keer in het bovenbeen te injecteren. Kies daarom voor elke insuline een gebied uit en wissel binnen dat gebied de injectieplaats af.

Op zich zouden het kortwerkende en langwerkende insuline beide in de buik kunnen worden geïnjecteerd. Het gebied waar wordt geïnjecteerd wordt dan echter beperkt. Het is daarom beter ervoor te kiezen de kortwerkende insuline in de buik te injecteren en de langwerkende insuline in het bovenbeen. Er zijn speciale rotatiekaartjes beschikbaar, waarbij de spuitplaatsen minimaal een centimeter van elkaar liggen, om spuitinfiltraten te voorkomen (= lipodystrofie).


Bron: Insulinetherapie in de eerste lijn van de stichting Langerhans, editie 2012/2013.

Document acties

Back to top