Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 44

PW Magazine 44, jaar 2014 - 29-10-2014
Een 67-jarige vrouw gebruikt de volgende geneesmiddelen: • Calci Chew 500 mg/800 IE 1 dd; • acetylsalicylzuur 80 mg 1dd; • Persantin 200 mg 2dd. Haar geschatte nierfunctie (eGFR) is 42 ml/min. Zij heeft osteoporose maar krijgt bij gebruik van orale bisfosfonaten bij herhaling last van ernstige misselijkheid. Welk van de volgende geneesmiddelen is gecontraïndiceerd als alternatief? a. denosumab s.c.; b. zoledroninezuur i.v.; c. strontium; d. raloxifeen.

Goede antwoord: c.

Strontium is gecontraïndiceerd bij patiënten met een aanwezigheid of een voorgeschiedenis van ischemische hartziekte, perifere arteriële ziekte, cerebrovasculaire aandoening of ongecontroleerde hypertensie. Mevrouw heeft blijkens het gebruik van acetylsalicylzuur en dipyridamol in het verleden vermoedelijk een cerebrovasculair event gehad waardoor strontium gecontraïndiceerd is.

In een onderzoek met 3803 patiënten werd een verhoogd risico gevonden voor een myocardinfarct (RR 1,6; 1,07; 2,38) ten opzichte van placebo [1]. Dit is reden geweest voor de registratieautoriteiten om begin 2014 de indicatie van strontium te beperken tot de behandeling van osteoporose waarvoor geen andere medicamenteuze behandeling mogelijk is, én die gevallen waarvoor geen andere medicamenteuze behandeling mogelijk is en niet cardiovasculair belast is.

Denosumab kan onafhankelijk van de nierfunctie toegepast worden en is een goed alternatief wanneer orale bisfosfonaten niet in aanmerking komen. Zoledroninezuur kan intraveneus eenmaal per jaar toegediend worden en is een goed alternatief wanneer orale bisfosfonaten niet verdragen worden vanwege gastro-intestinale bijwerkingen.

Raloxifeen heeft als voordeel dat het de kans op oestrogeengevoelige tumoren vermindert bij postmenopauzale vrouwen met een hoog risico. Wel is terughoudendheid geboden bij patiënten met een beroerte of met risicofactoren voor een beroerte [2].


Bronnen:

1. http://www.cbg-meb.nl/nr/rdonlyres/541C2A4C-ddea-4C51-A153-1A3F98CE219D/0/1403DHPCProtelosnl.pdf

2. NHG-Standaard Fractuurpreventie (tweede herziening). Huisarts Wet 2012;55(10):452-8.

Document acties

Back to top