Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 37

PW Magazine 37, jaar 2014 - 12-09-2014
Welke van de onderstaande atypische antipsychotica veroorzaakt gemiddeld de sterkste stijging van de prolactinespiegel? a. aripiprazol; b. olanzapine; c. risperidon; d. quetiapine.

Goede antwoord: c.

Prolactine is een hormoon dat gesynthetiseerd wordt in de voorkwab van de hypofyse (adenohypofyse). Het heeft diverse fysiologische functies, waaronder stimulatie van de lactatie. Dopamine remt de synthese van prolactine door stimulatie van D2-receptoren. Blokkade van deze receptoren kan leiden tot toename van de prolactinespiegels in het bloed: hyperprolactinemie. Dit kan onder meer resulteren in menstruatie- en fertiliteitsstoornissen.

In een grote meta-analyse is een groot aantal antipsychotica onderling vergeleken. Van alle beoordeelde middelen bleek risperidon (en het verwante paliperidon) de grootste stijging van de prolactinespiegel te geven. De overige atypische middelen veroorzaakten deze bijwerking zelden (olanzapine) tot vrijwel nooit (aripiprazol, quetiapine).


Bron: Leucht S, Cipriani A, Spineli L, Mavridis D et al. Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet 2013; 382: 951–62.

Document acties

Back to top