Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 36

PW Magazine 36, jaar 2014 - 05-09-2014
Propranolol is een niet-selectieve bètablokker. Welke uitspraak over dit middel is correct? a. Het veroorzaakt vaatvernauwing als gevolg van bèta-1-blokkade. b. Het veroorzaakt vaatverwijding als gevolg van bèta-1-blokkade. c. Het veroorzaakt vaatvernauwing als gevolg van bèta-2-blokkade. d. Het veroorzaakt vaatverwijding als gevolg van bèta-2-blokkade.

Goede antwoord: c.

Bèta-1-receptoren zitten met name op het hart. Bèta-2-receptoren bevinden zich onder meer op de luchtwegen en de perifere bloedvaten. Stimulatie van de bèta-2-receptoren op de vaten leidt tot enige vaatverwijding. Blokkade resulteert in het omgekeerde effect, namelijk vaatvernauwing. In deze situatie overheerst dan het effect van norepinefrine op alfa-1-receptoren die zich ook in de perifere vaten bevinden. Stimulatie van laatstgenoemde receptoren resulteert in vaatvernauwing.

De vaatvernauwing die bij gebruik van propranolol kan optreden verklaart vermoedelijk de veel voorkomende bijwerking koude handen en voeten.

Document acties

Back to top