Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 25

PW Magazine 25, jaar 2014 - 20-06-2014
Welke uitspraak over de interactie tussen tramadol en paroxetine is correct? A. Tramadol en paroxetine verhogen beide de hoeveelheid serotonine in de synapsen van het CZS, dit verhoogt het risico op serotonerge toxiciteit. B. Paroxetine remt het metabolisme van tramadol, hierdoor verlaagt de concentratie van de actieve metaboliet. C. Zowel A als B is juist. D. Geen van bovenstaande antwoorden is juist.

Goede antwoord: C.

Tramadol is een racemisch mengsel. De (+)-enantiomeer remt de heropname van 5-HT, de (–)-enantiomeer remt de heropname van NE. Tramadol wordt onder andere via CYP2D6 en CYP3A4 gemetaboliseerd. Via CYP2D6 ontstaat de actieve metaboliet O-desmethyltramadol, een agonist van de µ-opiaatreceptor met een zesmaal zo hoge affiniteit voor deze receptor als tramadol [1, 2].

Tramadol en SSRI’S remmen beide de heropname van 5-HT. Er zijn enkele casussen waarbij de combinatie leidde tot verschijnselen van serotonerge toxiciteit [3, 4, 5]. In de praktijk lijkt dit risico klein. Een ernstig, levensbedreigend serotoninesyndroom is niet beschreven.

CYP2D6-remmers zoals paroxetine remmen de omzetting van tramadol in O-desmethyltramadol. In een studie nam de AUC van tramadol met 35% toe na toevoegen van paroxetine en halveerde de AUC van M1. De deelnemers ervoeren een verminderd analgetisch effect [6].

Bij paroxetine en fluoxetine bevat de interactie met tramadol dus een farmacodynamische en een farmacokinetische component. De overige SSRI’S zijn geen remmers van CYP2D6.


Literatuur

1 http://www.kennisbank.knmp.nl, geraadpleegd 07-04-2014.

2 Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th edition.

3 Lantz MS, Buchalter EN, Giambanco V. Serotonin syndrome following the administration of tramadol with paroxetine. Int J Ger Psychiatry 1998;13:343-5.

4 Egberts AC, ter Borgh J, Brodie-Meijer CC. Serotonin syndrome attributed to tramadol addition to paroxetine therapy. Int Clin Psychopharmacol 1997;12:181-2.

5 Mittino D, Mula M, Monaco F. Serotonin syndrome associated with tramadol-sertraline coadministration. Clin Neuropharmacol 2004;27:150-1.

6 Laugesen S, Enggaard TP, Pedersen RS, Sindrup SH, Brøsen K. Paroxetine, a cytochrome P450 2D6 inhibitor, diminishes the stereoselective O-demethylation and reduces the hypoalgesic effect of tramadol. Clin Pharmacol Ther 2005;77:312-23.

Document acties

Back to top