Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 15

PW Magazine 15, jaar 2014 - 11-04-2014
Bij welk van onderstaande indicaties heeft de combinatie van een ACE-remmer met een angiotensine-II-antagonist nog een plaats? a. hartfalen; b. proteïnurie; c. hypertensie; d. diabetische nefropathie.

Goede antwoord: a.

Inmiddels is overtuigend aangetoond dat de combinatie ACE-remmer + AT-II- antagonist het sterfterisico niet doet dalen, maar wel gepaard gaat met een hoger risico op hyperkaliëmie, hypotensie en nierfalen. Bij patiënten met hartfalen verlaagt de combinatie wel het risico op een ziekenhuisopname ten gevolge van hartfalen, maar niet het sterfterisico.

De ONTARGET-studie liet al in 2008 zien dat de combinatie ACE-remmer + AT-II-antagonist, ondanks een gunstig effect op proteïnurie, geen meerwaarde heeft op harde renale eindpunten zoals dialyse. Dit werd verder bevestigd door de vroegtijdig afgebroken VANEFRON-D-studie bij patiënten met diabetische nefropathie. Al met al heeft de combinatie van een ACE-remmer met een ATII-antagonist alleen nog een bescheiden plaats bij patiënten met hartfalen, mits een aldosteronantagonist is gecontraïndiceerd.

 

Bron: Makani H, et al. Efficacy and safety of dual blockade of the renin-angiotensin system: meta-analysis of randomised trials bmj 2013;346:f360 doi: 10.1136/bmj.f360.

Document acties

Back to top