Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Te paard

Waarom kiezen we er voor de tweede keer voor het vaccineren te pauzeren?

PW16 - 23-04-2021 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg
Nu ligt meer dan ooit de focus op vertrouwen. Vertrouwen in de politiek na het debacle “Pieter Omtzigt, functie elders”, vertrouwen in de politieke keuzes omtrent de coronamaatregelen, vertrouwen in de vaccinatiestrategie en vertrouwen in de keuze om vaccinatie tijdelijk stop te zetten. Binnen de maatschappij horen we dagelijks de sputteringen tegen het beleid. Moeten we wel blindelings vertrouwen en in hoeverre hebben we hier zelf invloed op.
Te paard

Zoals we gemerkt hebben: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Zo is menig Nederlander nu huiverig, terecht of onterecht, zich te laten vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca. Hoe kunnen we dit vertrouwen weer herstellen op het moment dat we er toch weer voor kiezen te starten met vaccineren? Hebben we er wel goed aan gedaan dit vertrouwen op deze manier weg te nemen?

Trombosedeskundigen geven aan dat we de vaccinatie te vroeg hebben gepauzeerd. Waarom niet wachten op het rapport van het EMA? Wat maakt dat we er in Nederland voor de tweede keer voor kiezen het vaccineren te pauzeren? Mogelijk om geen afbreuk te doen aan de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de keurende en toezichthoudende instanties? Al betwijfel ik toch dat, wanneer we weer gaan starten met vaccineren met AstraZeneca alle mensen die dit vaccin krijgen het volledige vertrouwen weer terug hebben. Hiervoor zullen we, denk ik, te voet nog heel wat meters moeten maken.

Document acties

Back to top