Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Incidenten melden

PW27en28 - 06-07-2018 | door Jaap Dik, apotheker
Sinds enkele maanden ben ik betrokken bij Portaal voor Patiëntveiligheid, ook wel CMR genoemd.
Incidenten melden

Daar komen veel meldingen binnen van incidenten of bijna incidenten rond medicatiegebruik: de zorg ging niet zoals bedoeld.

Niet de bijwerkingen van het product, die gaan naar Bijwerkingencentrum Lareb, maar alles wat te maken heeft met processen zoals gebruik, voorschrijven, overdracht en dergelijke. Niet het ‘vergeten te bezorgen’, of het meegeven aan een verkeerde persoon; dat laatste is een datalek.

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Maar als in die spaanders een patroon valt te ontdekken is het mogelijk om een waarschuwing uit te laten gaan óf om met partijen te praten over een aanpassing.

Alles is anoniem, géén blaming and shaming maar uitsluitend ter lering van collega’s. Door het grote aantal meldingen zijn patronen te ontdekken en dat is heel waardevol. Toch hebben we het idee dat er sprake is van flinke onderrapportage.

Heeft u te maken gehad met een (bijna) incident, maak een melding op www.vim-digitaal.nl, vooral ook als er, op welke schaal dan ook, lichamelijk ongemak uit voortkwam. Zonder toestemming worden NOOIT gegevens doorgespeeld naar derden.

Besef wel, een vergissing kan veroorzaakt worden door het proces, of omdat twee medicijnen erg op elkaar lijken, qua naam of verpakking. Terugkerende meldingen laten zien dat het geen losstaand incident is.

We kunnen elkaar ondersteunen in het reduceren van de risico’s!

Document acties

Back to top