Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zichtbaar

PW29/30 - 21-07-2017 | door Esther Kuipers, apotheker
Laatst was ik op een bijeenkomst waar werd gediscussieerd over de zichtbaarheid van de apotheker.
Zichtbaar

Moet je altijd werken in de plaats waar je woont? Helpt het om je patiënten ook bij de supermarkt tegen te komen? Weten de patiënten altijd wie de apotheker is?

Zeker met een aantal mannelijke apothekersassistenten binnen ons team, bemerk ik daar nog wel eens verwarring over bij onze patiënten. De meningen waren verdeeld en het zette me aan het denken. Kennen alle patiënten mijn naam? Nee, ik weet zeker van niet. Maar moet dat dan? Ik vind het belangrijker dat ik mensen kan helpen, dat ze ervaren dat we als team aanwezig en benaderbaar zijn en dat we echt een verschil kunnen maken.

Nu ik een jaar in deze apotheek werk, merk ik wel dat er steeds meer mensen zijn die me herkennen en weten te vinden; patiënten waarbij we een medicatiereview hebben uitgevoerd, patiënten met bijzondere vragen, of gewoon patiënten die me toevallig aan de balie treffen op een druk moment.

Een 77-jarige meneer was er al vrij snel achter dat we iets gemeenschappelijks hadden; onze Brabantse roots. En dat schept natuurlijk een band. Zeker toen ik hem vlak voor carnaval trof, moest toch wel even gecheckt worden of ik wel voldoende vrije dagen had geregeld.

Afgelopen vrijdag zag ik hem weer aan de balie, even vrolijk als altijd. Hij had zijn medicijnen in ontvangst genomen en ik vroeg of ik hem nog ergens mee kon helpen. Hij lachte breeduit: “Nou vrouwke, eigenlijk heb ik nog wel een vraag. Wil je met me trouwen?”

Document acties

gearchiveerd onder: Apotheker-patiëntrelatie
Back to top