Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veranderingen

PW17 - 28-04-2017 | door Chiara van Rodijnen, apotheker
Veranderingen. Overal waar we komen, wat we ook doen, we komen ze altijd tegen.
Veranderingen

Tijdens een audit werd mij verteld dat niets zo veranderlijk is als de apotheekwereld. Hoe moeten we nu omgaan met al deze veranderingen? Welke houding moeten we aannemen en hoe krijgen we iedereen mee met de veranderingen waarmee we te kampen hebben of die we moeten ondergaan?

Toevallig stond ook mijn maandelijkse nascholing in het teken van verandermanagement. Tijdens deze nascholing werd verteld welke stappen er doorlopen moeten worden om een verandering in goede banen te leiden. Hiervoor worden in grote bedrijven zelfs speciaal mensen aangenomen. Niet eenvoudigweg “stekker er hier uit en daar erin – c’est ça.”

Om verandering te laten slagen moeten er namelijk diverse stappen doorlopen worden. Van het opstellen van een veranderverhaal tot het uitvoeren van een impactanalyse en het daadwerkelijk uitvoeren van de interventies.

Ook al bereiden we een verandering nog zo goed voor en wordt er een doordacht plan doorlopen, altijd zijn er mensen die er toch weer op een andere manier mee omgaan dan wij zouden willen.

Zo heb je mensen die zich verzetten tegen verandering, of deze juist passief ondergaan. Op wie moeten we ons nu focussen? Wat ligt er binnen onze circle of influence en wat binnen onze circle of concern?

Probeer beide zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten en verander mee. Want verandering hou je niet tegen.

Document acties

gearchiveerd onder: Attitude, Management
Back to top