Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

APK voor ouderen

PW44 - 03-11-2017 | door Chiara van Rodijnen, apotheker
Afgelopen maand werd ik uitgenodigd bij het Eerstelijnscafé voor de verschillende eerstelijns beroepsgroepen.
APK voor ouderen

Hierbij waren naast vertegenwoordigers van de beroepsgroepen ook Tweede Kamerleden aanwezig van de VVD en de ChristenUnie.

In deze bijeenkomst werd veel verteld over samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan het langer veilig thuis wonen van kwetsbare ouderen.

Zo maak ik zelf onderdeel uit van een multidisciplinair team, samen met een geriatrisch verpleegkundige, een huisarts en een specialist ouderengeneeskunde. Veel van de cliënten die we bespreken zijn onderhevig aan verschillende problemen.

Beginnend dementerend, geen vangnet, depressief etcetera. Medicatie, medicatiegebruik en -toepassing zijn steevast de onderwerpen waarop ik mijn visie geef.

Wat mij echter opvalt is dat deze cliënten lang niet allemaal voldoen aan de IGZ-criteria voor een medicatiebeoordeling. Terwijl bij bijna allemaal een interventie in de medicatie plaatsvindt, nadat hun medicatiegebruik is besproken.

Daarom heb ik gepleit voor een APK-keuring voor alle kwetsbare ouderen, in plaats van alleen diegenen die voldoen aan de criteria van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wie weet komt dit alsnog bij de uitwerking van het regeerakkoord naar voren.

Document acties

Back to top