Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zwijgcontracten

PW29 - 22-07-2016 | door Wilma Göttgens
Recept voor Mirena wat Depo-Provera moet zijn, Oxynorm in plaats van Oxazepam, Fraxiparine 2x daags maar de patiënt kreeg al twee weken 1x daags.
Zwijgcontracten

Zomaar een greep uit de berichten van de afgelopen dagen. Er gaat nogal eens wat mis in de apotheek. Althans zo ziet het er uit voor de patiënt. Leg maar eens uit dat de dokter het verkeerde middel kiest en de praktijkassistent de dosering uit de brief van de chirurg niet correct overneemt op het recept. Wat zeg je dan tegen de patiënt: “Excuus mevrouw, het stond er niet zo duidelijk.” Of: “Dan passen we dat toch snel even aan!” Met voorschrijffouten vallen we de patiënt liever niet lastig.

Een fout van de dokter ligt gevoelig in de samenleving. Zo gevoelig dat er situaties zijn waarin ziekenhuizen contracten met patiënten afsluiten waarin een vergoeding wordt toegezegd omdat een ernstige fout is gemaakt. Ophef over deze contracten ontstaat vooral omdat de patiënt en familie geen uitlatingen over de zaak mogen doen en geen klacht bij de Inspectie zullen indienen. Minister Schippers heeft deze contracten verboden.

Apothekers nemen stilzwijgend heel wat voorschrijfmissers van artsen voor hun rekening. Daarvoor hebben ze geen zwijgcontract nodig, maar volstaat professionele autonomie op grond waarvan evident foute recepten worden hersteld. Het vertrouwen in de arts is weer gered maar de farmaceutische zorg blijft onverminderd ondoorgrondelijk.

Beter ware het samen nog eens kritisch naar het ketenproces te kijken, waar waarde gecreëerd wordt en onnodig risico’s worden geïntroduceerd.

Document acties

gearchiveerd onder: Fouten, medicatie
Back to top