Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Heerlijk leven

PW 14 - 08-04-2016 | door Ruud Coolen van Brakel
Pomphouders aan de Belgische grens zien vol afgrijzen klanten omrijden vanwege een benzineprijs die tot dertig cent onder de Nederlandse prijs ligt.
Heerlijk leven

Ik vraag me af of Nederlandse apothekers in grensgemeentes op eenzelfde manier afgunstig turen naar hun zuidelijke collega’s. Want ga maar na: geen concurrentie van drogisterijen en supermarkten voor het brede zelfzorgassortiment. Al hetgeen in de verste verte onder geneesmiddelen kan worden geschaard, is ter verkoop voorbehouden aan de apotheker.

Paracetamol op zaterdag? Zoek maar naar de apotheker van dienst. Medicatieveiligheid? Ik heb nog nooit een apotheker in België kunnen betrappen op het controleren van onwenselijke of gevaarlijke combinaties, en al helemaal niet op overleg met de voorschrijvende arts. Medicatiebeoordeling? Ben je gek, dat zou betekenen dat je wellicht omzet moet schrappen en dat is vloeken in de Vlaamse kerk. Artsen moet je sowieso in ere houden. Die schrijven zo heerlijk ruim voor. Tweeënhalf keer zoveel antibiotica als in Nederland, meer dan twee keer zoveel slaap- en depressiemedicatie, en geen hond gaat de praktijk uit zonder een combinatie van meerdere pijnstillers. Enig minpuntje is dat sommige artsen erg kwistig zijn met proefverpakkinkjes medicatie, die door artsenbezoekers zonder scrupules in praktijken worden achtergelaten.

Richtlijnen, standaarden, protocollen en voorschrijfindicatoren: Hollandse betweterigheid. Preferentiebeleid? Nooit van gehoord. Nee, die Belgische apothekers hebben een heerlijk leven. En de benzine kost ook bijna niks.

Document acties

gearchiveerd onder: Geneesmiddelenvoorziening, België
Back to top