Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zelfmanagement

PW Magazine 36, jaar 2015 - 31-08-2015 | door Esther Kuipers
column

Esther Kuipers

Op dit moment loopt binnen ons cluster een pilotstudie onder astmapatiënten. Voor deze studie, die is gericht op zelfmanagement en de rol die de apotheker daarbij kan spelen, hebben we inmiddels veel patiënten gesproken.

We hebben hen uitgenodigd om in de apotheek langs te komen voor een startconsult, waarna we hen gedurende zes maanden volgen en gericht interventies inzetten aan de hand van ziektecontrolescores die zij periodiek aanleveren.

Alle mensen hebben zo hun eigen beweegredenen om aan een onderzoek te willen deelnemen, of om dit juist níét te doen. Eén van de potentiële deelnemers leek aanvankelijk enthousiast, maar had bij nader inzien de informatiefolder niet zo zorgvuldig doorgelezen: ze was redelijk teleurgesteld toen bleek dat ze niet gedurende een half jaar gratis medicatie zou krijgen. Dit was voor haar reden alsnog af te haken.

Tijdens de inclusie bleek dat een heel groot gedeelte van de benaderde patiënten echter heel graag wilde deelnemen aan de studie. Enerzijds om een bijdrage te leveren aan de wetenschap. Anderzijds hebben meerdere patiënten letterlijk aangegeven dat ze het erg prettig vinden meer inzicht te krijgen in hun aandoening, medicijngebruik en klachtenpatroon.

En dat is maar goed ook, want gezien alle ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg zal zelfmanagement in de komende jaren een steeds prominentere rol krijgen, ook binnen hun behandeling.

Document acties

Back to top