Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Slagen maken

PW Magazine 46, jaar 2015 - 10-11-2015 | door Gerben Klein Nulent
“De tijd van mooie woorden is geweest, er moeten nu echt slagen worden gemaakt.” Dat vindt André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Dat willen apothekers ook. En wel meteen per 2016.

Gerben Klein Nulent

Want neem nu de afspraak met de huisartsen over medische noodzaak (MN). Met ingang van volgend jaar is het voor artsen afdoende om MN op het recept te vermelden wanneer zij een spécialité of niet-preferent middel voorschrijven. Een uitgebreid formulier invullen is niet langer nodig. Een prima afspraak, maar daarmee is de MN-problematiek maar half opgelost.

We weten dat sommige verzekeraars apothekers contractueel verplichten na te gaan of de vermelding MN wel terecht is. Andere verzekeraars beboeten apothekers wanneer ze afwijken van het preferentiebeleid. Blijven die regels gehandhaafd dan worden de last en de rekening van medische noodzaak bij apothekers over de schutting gekieperd.

Helaas is de vergoeding vaker de bottleneck. Niet alleen bij spécialités, maar ook bij apotheekbereidingen en niet-beschikbare geneesmiddelen.

Gelukkig heeft de KNMP eerder dit jaar al het traject ‘Minder regels, meer zorg’ opgepakt in samenwerking met ZN, ASKA, NVPF en LHV apotheekhoudende afdeling. De administratieve lasten en regeldruk in de farmacie zijn in kaart gebracht en voor maar liefst 25 knelpunten zijn oplossingen geformuleerd. Ook voor de kwestie medische noodzaak. De komende maanden moet blijken of het bij mooie woorden blijft, of dat alle betrokkenen de wil hebben echte slagen te maken.

Document acties

Back to top