Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ruimte

PW Magazine 6, jaar 2015 - 03-02-2015 | door Gerben Klein Nulent
column

Gerben Klein Nulent“De tarieven die wij van zorgverzekeraars krijgen zijn niet kostendekkend!” Hé, welke verontwaardigde collega hoorde ik daar via de autoradio? “We willen als huisartsen onze patiënten graag helpen, maar ...” Aha, geen apotheker, maar een huisarts! Wel met dezelfde zorgen over de contracten.

Tegelijkertijd is er een pak werk op ons afgekomen. Grote aantallen ouderen blijven langer thuis wonen en doen een zwaar beroep op de eerstelijnszorg. Het gaat daarbij vaak om personen met een complex medicijngebruik, omdat zij meerdere aandoeningen tegelijk hebben. De zorg voor die kwetsbare patiënten vergt intensieve samenwerking binnen de driehoek huisarts, apotheker en wijkverpleegkundige.

Ook is het hoog tijd bruggen te slaan tussen de eerste en de tweede lijn. Samenwerking is geen doel op zich, maar in het belang van de patiënt die door de keten gaat. Vertrouwen in elkaars kennis en expertise is de basis om tot goede afspraken te komen. Veilige en betrouwbare ICT-toepassingen moeten mogelijk maken dat we binnen de zorgketen efficiënt kunnen communiceren.

Kortom, het is alle hens aan dek in de gezondheidszorg. Om ons werk te doen en te investeren in doelmatige, multidisciplinaire ketenzorg, hebben we wel ruimte nodig. Het is daarbij van belang dat zorgverzekeraars meer oog krijgen voor kwaliteit van zorg. En niet alleen maar kijken naar een zo laag mogelijke prijs. Uiteindelijk zijn ónze patiënten ook hún verzekerden.

Document acties

Back to top