Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Overstappen

PW Magazine 20/21, jaar 2015 - 11-05-2015 | door Gerben Klein Nulent
column

Gerben Klein NulentGaat het lukken om in mei te komen tot een verantwoord besluit over het al dan niet vergoeden van doorgeleverde bereidingen? Op initiatief van de KNMP is er de afgelopen maanden onder de regie van het Zorginstituut Nederland intensief overleg geweest met alle betrokken partijen. Dit was broodnodig, omdat zorgverzekeraars volstrekt out of the blue het besluit hadden genomen de vergoeding voor een groot aantal bereidingen te schrappen.

Daarmee kom ik op een punt dat steeds vaker in de belangstelling staat en waarover leden van de Tweede Kamer zich nu toch echt zorgen maken: waar begint en eindigt de macht en verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars?

Het kán en mag niet zo zijn dat zorgverzekeraars autonoom besluiten nemen die het leven van patiënten ontwrichten. En zeker niet lopende het kalenderjaar. Als klant van een zorgverzekeraar ben je dan plots de dupe en heb je het maar te slikken.

Ook rond bijvoorbeeld budgetpolissen is van alles gaande. Patiënten die zich hebben laten verleiden door de lagere premie kunnen de gevolgen niet overzien en zijn onaangenaam verrast als ze voor hun herhaalmedicatie niet meer bij hun vertrouwde apotheek in de buurt terecht kunnen. Zij moeten hun heil zoeken bij een apotheek buiten hun woonplaats of via internet.

Al met al zou het een goed idee zijn om patiënten het recht te geven vaker in het jaar van zorgverzekeraar te wisselen. Nu mag dat immers maar één keer, namelijk aan het begin van het jaar. Het invoeren van drie of vier overstapmomenten per jaar brengt de marktmacht waar die hoort: bij de patiënt.

Document acties

Back to top