Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eens

PW Magazine 32/33, jaar 2015 - 03-08-2015 | door Léon Tinke
column

Léon Tinke blauw vlak

Hoe vaak zijn we het eens met elkaar? Echt oprecht eens over wat er moet gebeuren? Dat gebeurt niet zo vaak. Zo staan de Verenigde Naties symbool voor de verdeeldheid in de wereld. Worstelt Griekenland met een verenigd Europa (waarbij het natuurlijk ook niet helpt dat het Griekse ja als nee klinkt). En moet u zich volgens mij echt zorgen maken over de staat van uw huwelijk, als u het thuis te vaak eens bent.

Eerder zijn we het met elkaar eens over wat ons niet bevalt. Zoals de overregulering van onze zorg. Vanuit het besef dat een klein foutje enorme gevolgen kan hebben voor de gezondheid van een patiënt, zijn we als professionals gewend om zorgvuldig en strak geprotocolleerd ons werk te doen. Dat is maar goed ook, want daar redden we mensen mee. Hoe anders is het met de regels waarbij die zin ontbreekt. De verschillen die bedacht lijken te zijn om te verschillen. Zoals de aparte voorwaarden, machtigingen en regelingen om te bepalen of zorg uit het basispakket vergoed wordt.

En raad eens wat? Daar zijn we het eigenlijk allemaal over eens. Vandaar dat verzekeraars, patiënten, artsen en apothekers samen een beroep hebben gedaan op minister Schippers om uniformering mogelijk te maken. Deze oproep kon rekenen op kamerbrede steun. In antwoord aan de Kamer gaf de minister aan dat ook zij het daarmee eens is en dat ze hierover wil praten met de mededingingsautoriteit.

Maar als alle belanghebbenden, onze volksvertegenwoordiging en onze minister het hierover eens zijn, wie in hemelsnaam is dan de Autoriteit Consument en Markt om dit te verhinderen?

Dat bent u toch wel met me eens?

Document acties

Back to top