Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Oud of nieuw

PW Magazine 51/52, jaar 2014 - 16-12-2014 | door Léon Tinke
column

Léon Tinke blauw vlak

In de blessuretijd van 2014 stevenen we af op de jaarwisseling. Een erfenis van de oude Julius, die als dictator voor het leven slechts een jaartje heeft kunnen genieten van de naar hem vernoemde kalender. Bedoeld om grip te krijgen op de tijd. Maar vooral een moment waarop we in weemoed omzien naar de dagen die steeds sneller verglijden naarmate de jaren verlopen.

Een ogenblik waarop we verwachtingsvol uitzien naar dat wat komen gaat. We onszelf voor even geloven, als we elkaar beloven om het in het nieuwe jaar echt anders te gaan doen. Oui, oui: l’histoire se répète.

Het feestgedruis is nauwelijks verstomd of de waan van alledag regeert. Want de jaarwisseling is ook de natte droom van bureaucratieminnend Nederland. Regels wijzigen, polissen wijzigen en contracten wijzigen. Met als belangrijkste resultaat dat Nederland eerst en vooral ontregeld raakt. En tegen de tijd dat de vernieuwde regeldruk in volle omvang geabsorbeerd is, constateren we dat er weliswaar veel gewijzigd is, maar niet zo veel veranderd. Een kwestie van oude wijn en nieuwe zakken.

En in een bepaald opzicht is dat maar goed ook. We behoren tot de gelukkigste, welvarendste en fijnste landen van de wereld. Je zal maar in Sierra Leone wonen, op de Gazastrook, in Donetsk of Aleppo – dan zou je wensen dat je je druk kon maken over onze problemen.

BNG, LSP en btw, afkortingen die het nieuwe jaar zullen beheersen – ik kijk er nu al naar uit! Ik wens u mooie feestdagen en voor het nieuwe jaar een gezond relativeringsvermogen.

Document acties

Reacties

29-12-2014 18:08
D.T. Hendriksz zegt:

Relativeren kan je twee kanten op laten gaan: waar is het nog slechter of waar is het beter. De KNMP kiest ervoor te wijzen naar landen of regio's waar het nog slechter toeven is voor apotheekhoudenden. Het zijn er 4. De reden van deze relativering is onduidelijk. Erg zakelijk is het niet en heeft ook geen enkele toegevoegde waarde voor de lijdende apotheekhoudenden alhier; weest gerust, elders worden apotheekhoudenden sneller over de kling gejaagd? De 172 landen waar het beter tot veel beter tot normaal toeven is worden verzwegen voor de leden van de KNMP. Waarom niet gerelativeerd naar de EU landen? Omliggende 4 landen waaruit de wgp wordt berekend?
Als de KNMP de onderhandelingen voor de kaders extramurale farmacie op gelijke wijze ingaat kan dat een verklaring zijn voor de gang van zaken en de neergang sinds 2006.
Op naar een zakelijk gezond relativeringsvermogen voor 2015.

Back to top