Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Levensbelang

PW Magazine 34, jaar 2014 - 22-08-2014 | door Marleen Barth
column

Laaggeletterdheid is een probleem dat in Nederland vaak wordt onderschat. Het begrijpen van simpele teksten is voor zo’n anderhalf miljoen Nederlanders te ingewikkeld. Nee, dat zijn niet meestal allochtonen; van die anderhalf miljoen is 70 procent autochtoon.

´Driemaal daags’ kan voor een laaggeletterde al ingewikkeld zijn om in de dagelijkse routine in te passen. De bijsluiter begrijpen is dan helemaal een brug te ver. Dat maakt laaggeletterdheid ook voor apothekers een relevant maatschappelijk probleem. Immers, onjuist gebruik van geneesmiddelen kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Alle reden dus voor de knmp om werk te maken van dit thema. Dat hebben we gedaan door afspraken te maken met Pharos, het Expertisecentrum Gezondheidsverschillen voor migranten en laaggeletterden. Door de deskundigheid van Pharos te bundelen met die van apothekers ontstaan nieuwe ideeën en inzichten. Want er zijn gelukkig al veel apotheken te vinden die zich inspannen om hun laaggeletterde patiënten te bereiken en van goede informatie over hun medicatie te voorzien. Wat daarbij zeker helpt, is de grote diversiteit in achtergrond onder apothekers én apothekersassistenten. Dat is iets om als sector trots op te zijn.

Dit jaar september organiseert de knmp een inspiratiebijeenkomst: ‘Taal maakt gezond’. Met medewerking van apothekers die inspirerende voorbeelden kunnen laten zien. Die ideeën geven we als knmp maar al te graag een platform: interessant voor collega’s, van levensbelang voor patiënten.

Document acties

Back to top