Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Echt nodig

PW Magazine 25, jaar 2014 - 20-06-2014 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen
column

Lieke Winkelmolen blauw vlakTijdens mijn studententijd doorstond ik tentamenperiodes altijd met een vaste combinatie van een familiezak chokotoffs en liters thee. Maar het schijnt dat ik mijn mogelijkheden niet optimaal heb benut. In de afgelopen examenperiode verschenen weer veel berichten over medicijngebruik onder jongeren. Zo is propranolol 2200 keer verstrekt aan 16-19-jarigen en is ook valeriaan populair.

Hiernaast schijnt 5% van de jongeren wel eens methylfenidaat te gebruiken om beter te presteren. Nu is gespannen zijn voorafgaand aan een examen vrij gebruikelijk, en ook helemaal niet erg. Idem voor hard studeren en goed uitrusten. Waarom grijpen steeds meer mensen dan toch naar medicatie als ‘hulpmiddel’ in het alledaagse leven? Zou je met deze extra hulp nou echt beter presteren op je examens?

Er is een grote vraag naar medicatie. Mensen eisen behandeling met antibiotica voor een simpel griepje. Meer dan 50.000 basisschoolkinderen gebruiken ADHD-medicatie. Op fora voor jonge ouders wordt alcohol-bevattende mondgel aangeprezen als hulp bij doorkomende babytandjes.

Als apotheker ben ik niet erg enthousiast over deze toenemende medicalisering. In reclames, op het internet en in adviezen van familie lijkt medicatiegebruik soms een eenvoudige oplossing. Maar we moeten altijd een belangrijke afweging maken: wegen de eventuele baten op tegen de potentiële risico’s? Is gebruik nu écht nodig?

Hopelijk hebben ook voldoende mensen zónder methylfenidaat het examen gehaald.

Document acties

Back to top