Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zorgprestaties

PW Magazine 34, jaar 2013 - 23-08-2013 | door Steven Verhagen-Smits
column

De nieuwe zorgprestaties houden de gemoederen aardig bezig. Ter hand stellen, instructie hulpmiddel, medicatiebeoordelingen; iedereen heeft er ervaring mee en/of een mening over. De praktijk blijkt een stuk weerbarstiger dan het geschreven woord.

Het is eigenlijk al fout gegaan bij de introductie van de NZa-prestaties. Daarbij vielen deze nieuwe zorgdiensten direct onder het eigen risico. Al gauw bleek dat hierdoor vreemde situaties ontstonden. Met name als apothekers en artsen een medicatiebeoordeling wenselijk vonden, net als de patiënt in kwestie, die er echter niet voor wilde betalen. Hoe ga je daarmee om? Of: arts en apotheker willen een medicatiebeoordeling vanwege polyfarmacie, maar de patiënt ziet ervan af, omdat hij het nut ervan niet inziet.

Gelukkig is er ook een groep multi-users die hun no claim er binnen een paar maanden doorheen heeft gejast. Voor hen kost het niets extra, dus ach, doe dan maar. Wel even opletten graag, want baxterpatiënten mogen niet meedoen. Wel in de beoordeling natuurlijk, maar niet bij de declaratie. Vreemd toch, alsof baxterpatiënten de cash cows van apotheken zijn. Achterhaalde aanname.

In de ouderenzorg is veel te verbeteren, waarbij een mooie zorgrol is weggelegd voor de apotheker. Alleen: op dit moment komt dat niet lekker uit de verf. Hoe eigenaardig is dat ...

Wat zijn uw ervaringen? En hoe registreert en declareert u de verschillende zorgprestaties? Voldoet een ‘uitleg glucosemeter’ in de voorlichtingskamer aan NZa-prestatie 2 ‘instructie hulpmiddel’? De huidige definitie biedt ruimte voor creativiteit, als je de patiënt maar netjes vooraf informeert. Suc6!

Document acties

Back to top