Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Relevant

PW Magazine 47, jaar 2013 - 22-11-2013 | door Wilma Göttgens
column

“Je geld of je leven!” Een relevante vraag. Je zult maar daadwerkelijk voor de keuze worden gesteld. Voor degenen die het is overkomen en het kunnen navertellen, was het antwoord meestal eenduidig: je geeft je geld, je horloge en je mobieltje af en hoopt dat het daarbij blijft. Uithuilen en opnieuw beginnen.

Dat het antwoord op de vraag “Je geld of je leven!” anders kan uitpakken, is voor iemand die dagelijks midden in de praktijk staat niet direct voorstelbaar. Voor mij liggen twee tijdschriften met een identieke titel: Relevant. Het ene, dat over geld gaat, is van een bekende Nederlandse bank. Het andere gaat over waardig sterven en is van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE). De bank informeert over de laatste financiële en economische ontwikkelingen. De NVVE over euthanasie, hulp bij zelfdoding en het regisseren van het levenseinde. Hoe relevant zijn deze onderwerpen eigenlijk voor mij als apotheker? De ene meer dan de andere?

De huidige contracteerrondes van de verzekeraars betekenen voor veel collega’s: “Je geld of je leven als apotheker”. In de samenleving lijkt niet veel door te dringen van de strijd die apothekers voeren om een hoge kwaliteit farmaceutische zorg in de stellingen te houden. Het maatschappelijk debat over wie de regie mag hebben over het levenseinde en wie welke rol mag spelen, is als gevolg van recente gebeurtenissen hoog opgelopen. De verantwoordelijkheid van de apotheker bij de zorgverlening rond het levenseinde is voor niet-apothekers vaak onzichtbaar, maar ook noodzakelijk.

Het is relevant dat apothekers voor het voortbestaan van de farmaceutische zorg en de verdere ontwikkeling van een zorgvuldige praktijkvoering rond het levenseinde hun verantwoordelijkheid blijven nemen. Ook als dat niet wordt gezien.

Document acties

Back to top