Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tussen de regels

PW Magazine 21, jaar 2012 - 25-05-2012 | door Steven Verhagen-Smits
column

Bij de term certificeren heeft iedereen eigen associaties. Zo is het mogelijk dat als boven deze column ‘certificeren’ zou staan, de helft van de lezers zou afhaken. Daarom heb ik de kop op voorhand aangepast, alhoewel critici de nieuwe kop misschien als ‘niet attractief’ zullen bestempelen.

De groep lezers die wel de moeite had genomen verder te lezen, had andere beelden en verwachtingen rondom het woord certificeren. Immers, een groot deel van de Nederlandse apotheken is gecertificeerd, dus in het meest positieve scenario wil men weten of er nog iets te leren valt uit dit verhaal.

Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik jarenlang heb geworsteld met mijn visie op certificeren. De achterliggende betekenis ervan en het doel voor de dagelijkse praktijk zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. En als je niet oppast, neemt de administratieve last fors toe, daalt je productiviteit en klagen medewerkers over de inhoud van hun werk. Waarom dan toch die certificering met audits waarin je organisatie onder een vergrootglas wordt gelegd en een keurmerk wordt aangebracht?

Welnu, als je alle testen doorstaat en het predicaat ‘gecertificeerd’ krijgt, geeft dat een goed gevoel. Intern heb je de basale processen goed in kaart en werk je gestructureerd aan een kwaliteitsniveau. Externe ketenpartners kunnen op jouw systeem aansluiten. De resultaten van dat alles zijn zichtbaar gemaakt.

Maar het mooiste is: er wordt gewerkt met minder regeltjes. Alle processen zijn risicogestuurd, wat een verlichting brengt in de praktijkorganisatie. Een hele verademing. Het is maar even dat u het weet, voor het geval u nog mocht twijfelen ...

Document acties

Back to top