Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toekomstbereidingen

PW Magazine 07, jaar 2011 - 16-02-2011 | door Loraine Lie-a-Huen
column
Toekomstbereidingen

Van oudsher is bereiding een van de speerpunten van de (ziekenhuis)apotheker. Het blijkt een uitdaging een geneesmiddel te bereiden dat voor de patiënt toegevoegde waarde heeft, maar niet op de markt verkrijgbaar is. De tijd staat niet stil; bereiden is aan veranderingen onderhevig.

Niet alle ziekenhuisapotheken voeren voorraadbereidingen uit. De wettelijke eisen en de beroepsnorm GMP-z zijn ingevoerd en worden getoetst. Voor het bereiden van studiemedicatie is de GMP vereist. Elke bereiding kent nu een productdossier waarvoor de farmacotherapeutische rationale de basis vormt. Het assortiment aan eigen bereidingen is significant verkleind.

De financiële, bouwtechnische en menselijke investeringen om aan de GMP-z te voldoen zijn van dusdanige omvang dat niet elk ziekenhuis zich in deze tijd van bezuinigen in de volle omvang een GMP-z-waardige infrastructuur kan permitteren. Er wordt gezocht naar samenwerkingsverbanden. Sommige ziekenhuisapotheken zien hun kans en zetten grote bereidingsunits op. Er treedt marktwerking op. Er wordt op basis van GMP aan elkaar doorgeleverd.

In het ziekenhuis wordt het uitvoeren van VTGM-handelingen op grote schaal gebezigd. Deze veelal kort-cyclische producten kunnen niet van buiten worden aangeleverd. De verpleging her- en erkent in de apothekersassistent een deskundige (bereidings)partner die de farmaceutische zorg nog veiliger maakt. De verpleging krijgt meer en meer tijd voor haar specialiteit in de directe patiëntenzorg.

De vraag naar VTGM-handelingen is gegroeid en inmiddels stijgt de vraag naar kant-en-klare spuiten, al of niet uitgevuld met behulp van geautomatiseerde apparatuur. Bereiden op maat blijft in de intra-, trans- en extramurale markt een van de speerpunten van de ziekenhuisapotheek waarvan de patiënt beter kan worden.

Document acties

Back to top