Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Labwaarden

PW Magazine 24, jaar 2011 - 17-06-2011 | door Rob Sebes
column

Dagelijks spelen er tientallen onderwerpen in de media en de politiek die over zorg gaan. Daarom moeten we als KNMP telkens bepalen welke thema’s onze speciale aandacht vergen.

Over welke onderwerpen en op welke wijze moeten we communiceren richting parlement? Het besluitvormingsproces in de politiek is van veel factoren afhankelijk. Zelfs wanneer de buit binnen lijkt te zijn, moet de KNMP scherp blijven.

Dat is bijvoorbeeld het geval met de labwaarden van patiënten. Vrijwel iedereen is er inmiddels van overtuigd dat het een goede zaak is dat apothekers de labwaarden kunnen betrekken bij de medicatie­bewaking van de patiënt. Dit voorjaar ging de Tweede Kamer dan ook akkoord met een voorstel van D66 om dat mogelijk te maken. Daarmee leek de jarenlange inzet van de KNMP eindelijk vruchten af te werpen.

Nu staat de KNMP voor een nieuwe uitdaging. Het betreffende voorstel is in de Eerste Kamer beland. Een Senaat, die eerder het EPD heeft weggestemd maar die sinds kort een nieuwe samenstelling heeft. Wanneer het om de privacy van de patiënt en het beroepsgeheim van artsen gaat, mag je ervan uitgaan dat de gevoelens en gedachten van de leden van de Eerste Kamer niet wezenlijk veranderen.

Aan de KNMP de taak om de Senaat uit te leggen dat de patiënt zeer gebaat is bij een optimale medicatiebewaking en dat labwaarden daarbij van groot belang zijn. Dit alles uiteraard met behoud van de bescherming van de privacy van de patiënt en het beroepsgeheim van artsen. Bovendien zijn er de afgelopen jaren keiharde afspraken tussen zorgverleners gemaakt over het gebruik van labwaarden.

Document acties

Back to top