Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hier tekenen!

PW Magazine 12, jaar 2011 - 24-03-2011 | door Jaap Dik
column
Hier tekenen!

Ik blijf me verbazen over het ongelijke speelveld. En dan bedoel ik niet het voetbalveld waarop mijn zoons op zaterdag hun wedstrijden moeten spelen. Nee, de aanname van NZa dat in Breskens sprake zou zijn van een aanmerkelijke marktmacht. Tenminste dat vindt Menzis. Hoe zouden de collega’s daar over denken die in een Menzisgebied zitten? Is er dan geen sprake van AMM?

Laten we eerst eens naar Breskens kijken. Het staat een ieder vrij om daar een apotheek te openen. Kunnen we het de zittende apotheker kwalijk nemen dat hij de enige is? En de postorderapotheken dan? Dat was toch een volwaardig alternatief voor de apotheek op de hoek volgens de verzekeraar?

Een leuke conclusie van de NZa is dat de patiënten in Breskens “heel vaak” tot “altijd” naar dezelfde apotheek gaan, hoe zou dat nou komen? Dit kan héél ver gaan. Nu is de afstand het criterium, maar volgende keer kan het de kwaliteit zijn. “Uw apotheek staat zo goed bekend, dat er sprake is van AMM; tekent u maar”.

Natuurlijk moet je als apotheker je best doen om tot constructief overleg over het contract te komen. Als jouw apotheek zo anders is dan de andere apotheken in Nederland, dan is er alle reden om ook tot een ander contract te komen. Welnee, ieder contract dat een verzekeraar voorlegt is een acceptabel contract volgens NZa. Wilt u dus ook maar even IDEA2 tekenen?

Tussen alle regels door lees je maar één boodschap: het preferentiebeleid is heilig! Er vallen geen schriftelijke afspraken te maken over het inperken van het preferentiebeleid, in geval van baxtering bijvoorbeeld, of als je maar één patiënt voor het desbetreffende middel hebt.

Weet u wat wij bij de voetbalvereniging doen met een ongelijk speelveld? De wals er over!

Document acties

Reacties

Anoniem
25-03-2011 12:42
zegt:

Beetje zwakke column deze keer.

Preferentiebeleid is wettelijk vastgelegd recht voor zorgverzekeraars. Ook de collega te Breskens heeft geen financieel probleem met het preferentiebeleid, maar is uit principe tegenstander. Hij heeft 1 jaar gekozen voor het CZ click model en sinds 2011 voor het preferentie contract.

AMM voor Breskens is buitensporig maar geheel volgens de mores bij de toezichthouders en zorgverzekeraars. Er is een wettelijk toegestaan ongelijk speelveld tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders met de zorgverzekeraars als bovenliggende partij. Dit om de kosten te kunnen beheersen. In de ogen van VWS is bij een gelijk speelveld geen sprake van een markt. (Hugo Hurts)

Kritiek op het preferentiebeleid is kritiek op het gekozen systeemmodel. Dat zijn de woorden van Henk van Vliet (NZa)

IDEA2 is geen wettelijk toegekend conctractrecht. Is dan ook geen redelijk en billijk voorstel. Zo ook met IDEA1. Niet voor niets kwam Achmea/Agis met een alternatief model: een zeer uitgebreid preferentiemodel.

ZALV heeft Achmea/Agis een stap verder geholpen in de ontzorging van de openbare apotheek. Newspeak bij VWS en ZN/ZN-leden blijft verbazen.

2012 wacht ons nog een grotere verrassing. Pilot moeten nog worden gehouden en voor 1 juni moet de NZa de voorhang klaar hebben.

Hoe lang moet een pilot duren om betrouwbare informatie te kunnen geven of een systeemmodel werkt?

Waar wordt de pilot gehouden? In Breskens? Met AMM? Of in een stedelijk gebied met verregaande versnippering tussen apotheken, poli-apotheken, huisartsen, DCA, Thuisapotheek, eFarma en ZBC apotheken? Nog een schepje wooncorportatie/Thuiszorginstelling erbij en je hebt een geweldige gebied voor een pilot. Met 1 maand kom je er dan niet. 10 prestaties invoeren en bijhouden en bijsturen vergt al snel een jaar om redelijke data te krijgen. En dan nog in verschillende gebieden in Nederland.

Dat is nog eens een Column waard.

Anoniem
25-03-2011 14:42
zegt:

De pilot tav prestatie omschrijvingen farmaceutische zorg roept genoeg vragen op voor een goede column.

In welke kerngebieden van welke zorgverzekeraars wordt de pilot gehouden? Boer&Croon gaan het allemaal uitzoekn. Bedenk daarbij dat perifere zorgverzekeraars de hoofdverzekeraar niet hoeven te volgen in het contracteerbeleid. De apotheekhoudende moet contracten zien te krijgen van verzekeraars als Menzis, Z&Z, Uvit e.d. Ervaringen zijn negatief tot nu toe. Zelfs de Minister geeft het nu toe. Zie antwoorden op kamervragen vrije prijzen farmacie.

Grootste vraag wordt echter of deze 10 prestaties wel onder basisverzekering gaan vallen. Het CvZ heeft immers een rapport uitgebracht, duiding etc, en vastgesteld dat slechs 1 prestatie onder farmaceutische prestatie zoals beschreven in de Zvw valt: de ter hand stelling. De rest niet of kan worden gedaan of wordt al gedaan door andere partijen dan apotheekhoudenden.

De Minister heeft een begrotingstekort van ruim 2 miljard euro. Het is dan zeer verleidelijk de duiding door het College v Z te volgen en de farmaceutische zorg voor 9 prestaties in de aanvullende verzekering te kieperen. Dat schoont de begroting van VWS behoorlijk op en dan heb je werkelijk "vrije" prijzen.

En wat met de ziektelast. Bezuiniging van 1.3 miljard euro. Intentie voor 2015 maar alles is al klaar om dat per 2012/2013 in te voeren. En dat is een bezuiniging op het basispakket geneesmiddelen. Allemaal in de aanvullende verzekering.

Dooremmeren over AMM en preferentiebeleid is heilloze weg.

We zien de column wel verschijnen.

Anoniem
26-03-2011 20:40
zegt:

Een klein geheugensteuntje:

Consultatiedocument Aanmerkelijke Marktmacht Publicatie handhavingplan AMM 15-12-2006 (2006!!!)

Verkoopmacht versus inkoopmacht:

Bij de toepassing van het AMM instrument redeneert de NZa vanuit het belang van de consument.
Om die reden geeft de NZa prioriteit aan het aanpakken van verkoopmacht boven inkoopmacht. Reden hiervoor is dat verkoopmacht schadelijker is, omdat dit ten nadele is van de afnemers van zorg en daardoor ook van de consument. Ook staat bij verkoopmacht van te voren vast dat concurrenten weinig kans hebben in de markt. De zorgsector kent van oorsprong weinig ruimte voor concurrentie aan de aanbodkant. Daarom ziet de NZa hier veel meer risico's met een nadelig effect voor de consument. Inkoopmacht (van verzekeraars) is daarentegen alleen schadelijk voor de consument als tegelijkertijd sprake is van verkoopmacht op de verzekeringsmarkt: anders worden de behaalde voordelen aan de consument doorgegeven.

http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/129473/


Het gelijke speelveld heeft slechts betrekking op zorgaanbieders onderling en zorgverzekeraars onderling. Het geldt niet voor de verhouding van zorgaanbieders met hun zorgverzekeraars. Daarom moeten zorgaanbieders redelijke contracten tekenen bij het kruisje. Waarom is er anders aan kruisje op het contract gezet?

Back to top